Thérèse Schwartzestraat 49 | 1328 CA ALMERE
036-5302270
info@orthoraadsheer.nl
BIG-register: 79023390702
KvK-nummer: 75742144
Orthoraadsheer B.V.

kosten behandeling

De bedragen die de orthodontist mag berekenen, worden wettelijk vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven liggen vast in de Tariefbeschikking Orthodontisch Zorg. Meestal worden de tarieven jaarlijks aangepast. Er bestaan drie tarieven: tarief A, B en C.

Tarief A geldt voor patiënten, niet vallend onder B en/of C. Dit zijn vrijwel alle standaard behandelingen.

Tarief B geldt voor patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking. Dit zijn zeer ernstige afwijkingen (vaak aangeduid met Medische Indicatie).

Tarief C geldt voor patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschizis (“hazenlip”).

De tarieven voor het plaatsen van beugels zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.

De volledige Tariefbeschikking vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit NZA.