Thérèse Schwartzestraat 49 | 1328 CA ALMERE
036-5302270
info@orthoraadsheer.nl
BIG-register: 79023390702
KvK-nummer: 75742144
Orthoraadsheer B.V.

kosten behandeling

De bedragen die de orthodontist mag berekenen, worden wettelijk vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven liggen vast in de Tariefbeschikking Orthodontisch Zorg. Meestal worden de tarieven jaarlijks aangepast. Er bestaan drie tarieven: tarief A, B en C.

Tarief A geldt voor patiënten, niet vallend onder B en/of C. Dit zijn vrijwel alle standaard behandelingen.

Toeslag Tegemoetkoming Extra Kosten Corona-uitbraak (Code F902)

Van 1 augustus tot 31 oktober 2020 gold voor elke zitting een “toeslag extra kosten SARS-CoV-2” (Code F902) van € 4,26 per patiënt. Dit had de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 29 juli bekend gemaakt.

De toeslag mocht per patiënt per zitting worden gedeclareerd. Dit gold voor elk bezoek of elke soort behandeling. De toeslag werd maximaal één keer per dag in rekening gebracht. Als er meer behandelingen in één maand plaatsvonden, werd de toeslag dus wel bij elke zitting in rekening gebracht, ongeacht het aantal afspraken. Als u een (aanvullende) verzekering hebt voor Orthodontie, dan wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Tarief B geldt voor patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking. Dit zijn zeer ernstige afwijkingen (vaak aangeduid met Medische Indicatie).

Tarief C geldt voor patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschizis (“hazenlip”).

De tarieven voor het plaatsen van beugels zijn exclusief materiaal- en techniekkosten.

De volledige Tariefbeschikking vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit NZA.