Thérèse Schwartzestraat 49 | 1328 CA ALMERE
036-5302270
info@orthoraadsheer.nl
BIG-register: 79023390702
KvK-nummer: 75742144
Orthoraadsheer B.V.

Zorgverzekeringen

Wat vergoedt uw verzekering? Moet u zelf uw rekening betalen of gaat dit via uw verzekering?


vergoeding tot 18 jaar

Een orthodontische behandeling wordt vrijwel nooit* vergoed vanuit de basisverzekering, ook niet voor kinderen tot 18 jaar! Veel zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding aan vanuit een aanvullende verzekering. Vaak is dit slechts een deel van de gemaakte kosten. De totale vergoeding verschilt per verzekering en per pakket. Voor de verschillende pakketten gelden verschillende maandpremies. Daarom is het verstandig om de aanvullende verzekeringen goed te vergelijken voordat u een keuze maakt. Houd er rekening mee dat de vergoeding meestal stopt op het moment dat de patiënt 18 jaar oud wordt, ook al is de behandeling voor die tijd gestart. Let op dat veel verzekeringen m.i.v. 1 januari 2019 een wachttijd hanteren van één jaar of meer, d.w.z., u hebt pas recht op vergoeding nadat u ten minste al één jaar premie heeft betaald voor het aanvullende pakket.

* in geval van een zeer ernstige afwijking geldt soms wel dat deze onder de basisverzekering valt; lees verder onder “medisch noodzakelijke” orthodontie.

Op de onafhankelijke website Vergelijk Mondzorg kunt u de verschillende pakketten en premies vergelijken.

Vergoeding vanaf 18 jaar

Een orthodontische behandeling wordt vrijwel nooit* vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een vergoeding aan vanuit een aanvullende verzekering. Vaak is dit slechts een deel van de gemaakte kosten. De totale vergoeding verschilt per verzekering en per pakket. Voor de verschillende pakketten gelden verschillende maandpremies. Daarom is het verstandig om de aanvullende verzekeringen goed te vergelijken voordat u een keuze maakt. Let op dat veel verzekeringen m.i.v. 1 januari 2019 een wachttijd hanteren van één jaar of meer, d.w.z., u hebt pas recht op vergoeding nadat u ten minste al één jaar premie heeft betaald voor het aanvullende pakket.

* in geval van een zeer ernstige afwijking geldt soms wel dat deze onder de basisverzekering valt; lees verder onder “medisch noodzakelijke” orthodontie.


“Medisch noodzakelijke” orthodontie. Machtiging

In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat bepaalde ernstige afwijkingen wel vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. Veelal wordt dit aangeduid met “medisch noodzakelijk” of “medische indicatie”. Onder deze afwijkingen vallen patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschizis (“hazenlip”), of patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking. Voor deze behandelingen dient de orthodontist vooraf een machtiging aan te vragen. Meestal geldt dat alle kosten van de behandeling volledig worden vergoed.

Het heeft  geen zin om vooraf telefonisch te informeren of u voor gemachtigde orthodontie in aanmerking komt! Bij het Eerste Consult beoordeelt de orthodontist of het zin heeft om een machtiging aan te vragen. Meestal kan pas na het uitgebreide onderzoek (het maken en bestuderen van o.a. gebitsmodellen en röntgenfoto’s) en het opstellen van het behandelplan de machtiging worden aangevraagd. De zorgverzekeraar beslist uiteindelijk of de machtiging wordt afgegeven.