Thérèse Schwartzestraat 49 | 1328 CA ALMERE
036-5302270
info@orthoraadsheer.nl
BIG-register: 79023390702
KvK-nummer: 75742144
Orthoraadsheer B.V.

Na de orthodontische behandeling

Het verwijderen van de vaste beugel en de nazorg en retentie


Je/u hebt te horen gekregen dat de orthodontische behandeling klaar is en dat  de vaste beugel  binnenkort verwijderd wordt. Daarmee komt een einde aan de actieve fase van de behandeling, maar dit betekent niet dat je/u nu klaar bent!

Het wortelvlies van de gebitselementen is nog actief en door de kauwkracht of door de druk van de wangen en lippen kunnen na het verwijderen van je vaste beugel alsnog  verschuivingen optreden. Om je tanden en kiezen “tot rust” te laten komen krijg je retentie apparatuur, die verschillend kan zijn voor boven- en onderkaak en afhangt van de behandeling die bij je is uitgevoerd.

Voor het verwijderen van je beugel zijn twee of drie afspraken nodig:

Afspraak 1(± 10 min.): Er wordt een afdruk van de ondertanden en/of boventanden gemaakt, zodat een spalk op maat kan worden gemaakt. De beugel gaat er dan nog niet uit!

Afspraak 2 75 min.): Tijdens deze afspraak wordt /worden de spalk(en) geplaatst en vastgezet, de slotjes van de tanden verwijderd, en een afdruk voor een eventuele retentieplaat gemaakt. Ook worden afdrukjes gemaakt voor eindmodellen, en wordt een foto-serie van de mond gemaakt.

Afspraak 3 (± 10 min.) (alleen indien van toepassing): De retentieplaat wordt geplaatst. 


Het verwijderen van de vaste apparatuur (brackets)

Voordat de brackets voorzichtig met een speciaal instrument verwijderd worden, wordt het spalkje achter de tanden geplaatst. Daarna worden de brackets en banden verwijderd en de lijmresten met een boortje verwijderd. Hierna wordt het glazuur met behulp van polijstcupje en polijstpasta glad gemaakt. Als je altijd goed gepoetst hebt is hierna niet meer te zien dat je brackets hebt gehad!

Vervolgens  worden er foto’s en afdrukken gemaakt voor studiemodellen en (indien van toepassing) om een retentieplaat te laten maken. Deze plaat wordt een week later geplaatst.


Welke soorten retentiebeugel zijn er?

Als de afspraken kunnen worden gemaakt voor het verwijderen van de beugel, krijg jij te horen welke rentieibeugels jij nodig hebt.

Retentie spalkjes.

De stand van de snijtanden wordt gestabiliseerd met een spalkje dat aan de achterzijde van de tanden wordt vastgeplakt. Zo’n spalkje laten we liefst permanent zitten. Dit is noodzakelijk omdat met name de ondersnijtanden permanent de neiging hebben om (weer) scheef te gaan staan. In tegenstelling tot wat werd aangenomen komt dit niet door de doorbraak van de verstandskiezen. Indien de spalkjes goed worden onderhouden, zijn zij niet schadelijk voor je gebit. Wel is het raadzaam het spalkje eens per (half) jaar te laten controleren. Na twee jaar bij ons kan dit door je eigen tandarts. Zijn er vragen of problemen die je tandarts niet kan oplossen, dan ben je uiteraard altijd bij ons welkom! Bel direct de praktijk als de spalk los, kapot of verloren is gegaan .

Retentieplaat.

Soms is ook een los beugeltje nodig. Deze wordt ook retentieplaat genoemd. Deze beugeltjes moeten gedurende twee jaar worden gedragen. Meestal hoeft dit alleen maar ’s nachts. na twee jaar wordt het aantal nachten geleidelijk afgebouwd en mag de plaat meestal uitgelaten worden. Soms moet dit plaatje de eerste twee manden ook overdag gedragen worden. Neem deze beugeltjes ALTIJD bij de nacontroles mee!

Bel direct de praktijk als de retentie plaat beschadigd is of verloren is geraakt.

Ga je met vakantie? Vergeet de plaat niet mee te nemen!

Het dragen van de retentieplaat is jouw/uw eigen verantwoordelijkheid. Als deze niet wordt gedragen volgens de aanwijzingen, dan vervalt uiteraard elke aanspraak op eventuele garantie op de behandeluitkomst.

Soms wordt gevraagd de buitenbeugel of activator (blokbeugel) ’s nachts te dragen als het vermoeden bestaat dat je onderkaak wil terugzakken.


Hoeveel nacontroles volgen er na de actieve behandeling?

Nadat de beugel is verwijderd volgen nog vier nacontroles, verdeeld over twee jaar.

Deze afspraken zijn zeer belangrijk, zodat onopgemerkte losse spalkjes tijdig kunnen worden vastgezet en ongewenste veranderingen daardoor tijdig kunnen worden voorkomen. Als je/u deze afspraken vergeet of niet wenst, vervalt elke aanspraak op eventuele garantie m.b.t. behandelresultaat of eventuele garantie op herstel van de spalkjes of andere retentiebeugels! Je/u bent zelf verantwoordelijk dat je/u de afspraken niet vergeet!

Laat daarna je eigen tandarts (half)jaarlijks controleren of de spalkjes nog goed vastzitten en of de stand van je tanden nog goed blijft.

Omdat veel patiënten hun aanvullende verzekering stop zetten op het moment dat de beugel eruit gaat, of omdat de maximum vergoeding is bereikt, worden voortaan de facturen direct naar de patiënt gestuurd i.p.v. naar de verzekering.

Stabiliteit op lange termijn

Retentiebeugels en spalken verkleinen de kans dat tanden verschuiven, maar kunnen dit nooit voor 100% voorkomen. Het hele leven verandert de vorm van het gezicht en de kaken, en de tanden moeten zich hieraan aanpassen. Ook kan de tandstand veranderen door b.v. tandvleesproblemen, schade/slijtage aan tanden, of afwijkende (tong) gewoontes.


Belangrijk om te weten

Alles heeft onderhoud nodig, en hiervoor worden uiteraard kosten berekend. Gooi een losse spalk nooit weg, meestal kan deze worden herplaatst! Mocht een nieuwe spalk nodig zijn, dan zijn de kosten veel hoger. Mocht een losse spalk tijdens avond, weekend of vakantie door u/jou zelf worden afgeknipt of volledig verwijderd, omdat deze prikt, dan vergroot dit de kans dat een nieuwe spalk nodig is.